ČLÁNKY

Z každého koutu koukající práce, časový tlak, nepředpokládané finanční výdaje, spousta nervů, které nakonec stejně vyústí jen v nepříjemné konflikty. Takto si hodně lidí stavbu svého bydlení svépomocí nepředstavuje, bohužel právě výše popsané situace jsou mnohdy krutou realitou.

Vracíte se domů rádi? Je u vás stále tak útulno, jako bylo v ten den, kdy jste se nastěhovali do nového? Pokud jste si na předchozí otázky odpověděli kladně, tak vám s radostí gratulujeme a doufáme, že tomu tak bude ještě hezkých pár let. Pokud jste si s odpovědí nebyli tak docela jistí, nebo vaše odpověď byla rovnou záporná,...

Pojďme se společně posunout o kus dál. Máme připraveny veškeré potřebné dokumentace a přichází na řadu samotná stavba. Abychom zajistili co nejdřívější začátek stavby, máme již předdomluvené zedníky, kteří s námi počítají a ke stanovenému datu se dostaví a zahajují práce. Plánování v dostatečném předstihu je klíč k efektivní stavbě.

Jak už napovídá název tohoto článku, budeme se bavit o Projektu pro stavební povolení dle zákona 183/2006. Ten je potřeba získat ještě před samotným začátkem stavby. Úkolů je mnoho, proto začínáme za naše klienty co nejdříve řešit maraton schůzek, telefonátů a dokládání dokumentací.