Šetříme Váš čas, část I. - Projekt pro stavební povolení

19.03.2021

Jak už napovídá název tohoto článku, budeme se bavit o Projektu pro stavební povolení dle zákona 183/2006. Ten je potřeba získat ještě před samotným začátkem stavby. Úkolů je mnoho, proto začínáme za naše klienty co nejdříve řešit maraton schůzek, telefonátů a dokládání dokumentací. 


Pro získání Projektu pro stavební povolení je potřeba zařídit:

Studie
Projektová dokumentace
Inženýrská činnost

Doklady:

Vyjádření dotčených orgánů
životní prostředí, hygiena, hasiči, odbor dopravy, územního plánování aj
Vyjádření vlastníků sítí
Výpočet a rozhodnutí vynětí ze ZPF
Měření radonu
Požádně bezpečnostní řešení
Průkaz energetické náročnosti
Projekty přípojek - voda, kanalizace, plyn

Zastupování pro získání povolení stavby
Projekt pro realizaci stavby
Projekt pro zelenou úsporám

vše vyřídíme za vás

Zajištění kolaudace stavby nebo jejího užívání


Díky mnohaletým zkušenostem v oboru přesně víme, s kým máme co vyřešit. Pod naší taktovkou jsou tak výše zmíněné úkoly zvládnuty efektivně. Řešili jsme je už mnohokrát, známe nástrahy a úřední kličky, které jsou s tím spojené.

 
Rádi pomůžeme i vám s úspěšným vyřešením Projektu pro stavební povolení. Věříme, že čas raději vložíte do vlastní práce, rodiny, či koníčků, než do hodin strávených na úřadech. Zjistěte o nás více v dalších článcích, v případě dotazů nás kontaktujte.